AKAO RESORT 
This is the Hotels and resort 
you can  fully enjoy attractive Japanese scene yourself. AKAO RESORT

about us

全心全意地服侍你、包你玩得開心。

你、就係我地最重要的人物。

『誠心待客』呢句説話係由對他人的条件的愛而。
而渡假村呢句説話唔単止有旅行之地嘅意思、有自我反省、从頭過嘅意思。

所以我地呢個渡假村以呢個為基本概念、時時為客戸着想、只希望能 提供一個客戸可以重新 到自己嘅地方。

時時環境保嘅渡假村。

亜久渡假村係伊豆排行前頭、係錦浦有83万方尺嘅地。
由於唔想破壊自然嘅風景、創始者単止作做到呢一点、而且仍然継続環保活動。

酒店根据地形而起、响客房一望大海同月亮、尽情享受呢個壮大嘅絶景。

渡假村内嘅花園、一年四季有6種唔同嘅表情、包你心満意足、温心温身。

村内一共有4個成山成海嘅設備。

亜久渡假村公国位置於背山面海、充満大自然嘅錦浦、83万方尺嘅大地里辺有『新亜久酒店』同『貴賓楼』嘅両間酒店、『亜久香草・花園』、『亜久海灘渡假村』4個設備而成。係眼前係完全自然嘅渡假村。

4個設備由国道135号線連接、全長3公里嘅漫歩路一共有6個市内観光巴士車站、交通方便。

另外到夏天唔単止有水上運動、温水泳池、有村内私人嘅温泉享用、美容服務等等多種設備、非常適合長住。

Akao Resort map